20-02-2022 FINAL – Free Skating Men Cadets – 12-58-16

20-02-2022 FINAL - Free Skating Men Cadets - 12-58-16 , 20-02-2022-FINAL-Free-Skating-Men-Cadets-12-58-16.pdf (61 KiB)

20-02-2022 FINAL – Free Skating Ladies Youth – 13-54-07

20-02-2022 FINAL - Free Skating Ladies Youth - 13-54-07 , 20-02-2022-FINAL-Free-Skating-Ladies-Youth-13-54-07.pdf (61 KiB)

20-02-2022 FINAL – Free Skating Ladies Tots – 12-09-29

20-02-2022 FINAL - Free Skating Ladies Tots - 12-09-29 , 20-02-2022-FINAL-Free-Skating-Ladies-Tots-12-09-29.pdf (60 KiB)

20-02-2022 FINAL – Free Skating Ladies Seniores – 13-54-45

20-02-2022 FINAL - Free Skating Ladies Seniores - 13-54-45 , 20-02-2022-FINAL-Free-Skating-Ladies-Seniores-13-54-45.pdf (60 KiB)

20-02-2022 FINAL – Free Skating Ladies Juniores – 13-54-26

20-02-2022 FINAL - Free Skating Ladies Juniores - 13-54-26 , 20-02-2022-FINAL-Free-Skating-Ladies-Juniores-13-54-26.pdf (62 KiB)

20-02-2022 FINAL – Free Skating Ladies Espoire – 12-08-51

20-02-2022 FINAL - Free Skating Ladies Espoire - 12-08-51 , 20-02-2022-FINAL-Free-Skating-Ladies-Espoire-12-08-51.pdf (63 KiB)

20-02-2022 FINAL – Free Skating Ladies Cadets – 12-58-00

20-02-2022 FINAL - Free Skating Ladies Cadets - 12-58-00 , 20-02-2022-FINAL-Free-Skating-Ladies-Cadets-12-58-00.pdf (61 KiB)

19-02-2022 FINAL – Free Skating Men Tots – 17-07-20

19-02-2022 FINAL - Free Skating Men Tots - 17-07-20 , 19-02-2022-FINAL-Free-Skating-Men-Tots-17-07-20.pdf (59 KiB)